Biuro Ochrony Rządu

Urząd Ochrony Państwa
Agencja Wywiadu
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Policja

ORMO

Straż Graniczna

Państwowa Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna

Straż Marszałkowska

Straż Miejska / Gminna

Inspekcja Transportu Drogowego

Służba Więzienna

Powszechna Samoobrona
Obrona Cywilna
Ochotnicze Hufce Pracy

Administracja i Służba Celna
Inspekcja Celna
Kontrola Skarbowa
Urząd Skarbowy

Służba Leśna
Służba Parków Narodowych
Służba Parków Krajobrazowych

Państwowa Straż Łowiecka
Państwowa i Społeczna Straż Rybacka
(Państwowa) Inspekcja Ochrony Roślin

Marynarka Handlowa
Urzędy Morskie
Żegluga Śródlądowa
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

Lotnictwo Cywilne

Górnictwo

Wewnętrzne Służby Ochrony

Straż Ochrony Kolei

Równorzędność stopni

Numery rejestracyjne pojazdów