Urząd Ochrony Państwa - UOP

Powołany w 1990r.
Zniesiony w 2002r.

Następcami są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu


1990    Stopnie

Agencja Wywiadu - AW

Powołana w 2002r.


2004    Pagony
Mundury
Oznaki
Pytania

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - ABW

Powołana w 2002r.


2002    Stopnie
Literatura:

Urząd Ochrony Państwa

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa.

Dz.U. z 1999 r. nr 51 poz. 526 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa.

Agencja Wywiadu

Dz.U. z 2002 r. nr 74 poz. 676 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Dz.U. z 2004 r. nr 13 poz. 113 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dz.U. z 2002 r. nr 74 poz. 676 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.Linki:

www.aw.gov.pl

www.abw.gov.pl