Urząd Ochrony Państwa

dystynkcje

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r.


"W Urzędzie Ochrony Państwa obowiązują korpusy i stopnie identyczne z korpusami i stopniami wojskowymi."

Zobacz także Rozporządzenie o równorzędności stopni z 2001r.