Wewnętrzne Służby Ochrony

1998    Stopnie
Mundury
Oznaki
1999    Stopnie SO podl. MON
Mundury SO podl. MON
Literatura:

Dz.U. z 1999 r. nr 4 poz. 31 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony.

Dz.U. z 1999 r. nr 58 poz. 619 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Dz.U. z 2001 r. nr 119 poz. 1273 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony.Linki: