Straż Miejska i Gminna

Powołana w 1997r.
Wcześniej istniały straże gminne np. w gminach warszawskich.
1996    Stopnie
Oznaki
1998    Stopnie
Czapki i sznur
Mundury
Oznaki
Stopnie - przykład wykonania
2009    Stopnie
Literatura:

Dz.U. z 1997 r. nr 123 poz. 779 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

M.P. z 1996 r. nr 81 poz. 722 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 września 1996 r. w sprawie wzorcowego statutu straży gminnych (miejskich).

Dz.U. z 1998 r. nr 112 poz. 713 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).

Dz.U. z 2009 r. nr 218 poz. 1693 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).Linki: