Straż Miejska i Gminna

dystynkcje

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r.
Komendant


Zastępca
komendantaNaczelnik


Zastępca
naczelnika

Kierownik


Zastępca
kierownika


Starszy
inspektor

Inspektor


Młodszy
inspektorStarszy
specjalista

Specjalista


Młodszy
specjalista


Starszy
strażnik

Strażnik


Młodszy
strażnik

Aplikant