Straż Miejska i Gminna

dystynkcje

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r.
Komendant Straży


Zastępca
komendanta StrażyNaczelnik
wydziału/oddziału

Zastępca
naczelnika

Kierownik
referatuStarszy
inspektor

Inspektor


Młodszy
inspektor


Starszy
strażnik

Strażnik


Młodszy
strażnik

Aplikant