Straż Miejska i Gminna

dystynkcje

Przykład wykonania
Komendant Straży


Zastępca
Komendanta Straży


Naczelnik
wydziału/oddziału

Zastępca
naczelnika

Kierownik
referatu


Starszy
inspektor

Inspektor


Młodszy
inspektor


Starszy
strażnik

Strażnik


Młodszy
strażnik

Aplikant