Straż Miejska i Gminna

oznaki

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r.

znaki identyfikacyjne