Straż Miejska i Gminna

mundury

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r.


nakrycia głowy
czapki służbowe okrągłe


kapelusz damski

czapka sportowa

czapka zimowa

              
orzeł na czapkę dla straży gminnej i miejskiej
sznur galowysznur galowy, jednakowy dla wszystkich strażników