Straż Miejska i Gminna

dystynkcje

Zarządzenie Ministra Spraw wewnętrznych z dnia 6 września 1996 r.


Komendant straży


Zastępca komendanta straży

Strażnicy starsiStarszy inspektor


Inspektor

Strażnicy młodsiStarszy strażnik


Strażnik


Młodszy strażnik


Aplikant