Straż Miejska i Gminna

oznaki

Zarządzenie Ministra Spraw wewnętrznych z dnia 6 września 1996 r.


znaki identyfikacyjne

   

emblematy

   

orzeł na czapki

   

korpusówki