Straż Marszałkowska2002    Stopnie
Mundury (1)
Mundury (2)
Czapki
Oznaki
Literatura:

Dz.U. z 2003 r. nr 20 poz. 175 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej.Linki: