Straż Marszałkowska

oznaki

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r.Odznaka identyfikacji indywidualnej na kieszeni
Oznaki na kołnierzach kurtek mundurowych
strażnika

komendanta i zastępcy komendantaOznaka do kurtki galowo-wyjściowej i słuzbowej

Oznaki na rękawach


Oznaka do ubioru specjalnego


Oznaka identyfikacji imiennej


Orzeł na czapkach

Oznaka ratownika
wydziału ratowniczo-gaśniczego