Straż Marszałkowska

mundury

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r.Sposób umieszczania odznak na umundurowaniu
(kurtka munduru galowo-wyjściowego)