Straż Graniczna

1918 - Straż Gospodarczo-Wojskowa -> MWojny, MAprowizacji
1918 - Straż Graniczna (z SGW) -> MSWojsk, MAprowizacji
1919 - Wojskowa Straż Graniczna (z SG) -> MSWojsk, M Skarbu
1920 - Strzelcy Graniczni (z WSG) (zlikwidowani w 1921) -> MSWojsk

1918 - Korpus Straży Skarbowej (rozwiązany w 1939) -> MSkarbu

1921 - Straż Celna, ochrona granicy zachodniej -> MSkarbu
1928 - Straż Graniczna (z SC), organizacja o charakterze policyjno-wojskowwym powołana do ochrony granic północnej, zachodniej i południowej (rozwiązana w 1939) -> MSkarbu

1924 - Korpus Ochrony Pogranicza, organizacja o charakterze wojskowym powołana do ochrony granicy wschodniej, później także południowej (rozwiązany w 1939) -> MSWojsk, MSWewn

1945 - Wojska Ochrony Pogranicza -> MSW
1990 - Straż Graniczna, formacja o charakterze policyjnym -> MSW
1991 - Straż Graniczna, rozpoczęcie działalności
1990    Stopnie
1999    Stopnie
Mundury
Oznaki
2002    Stopnie wojsk lądowych i lotniczych
Stopnie marynarki wojennej
Mundury
Czapki
Oznaki
2003    Stopnie
Mundury
Czapki
Oznaki
    Pytania
Literatura:

Dz.U. z 1990 nr 78 poz. 462 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Dz.U. z 1999 nr 23 poz. 214 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U. z 2002 nr 106 poz. 936 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U. z 2003 nr 54 poz. 474 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.Linki:

www.sg.gov.pl

Centrum Szkolenia SG

Morski Oddział SG