Straż Graniczna

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r.


Zmiany względem Rozporządzenia z 2002 r.
oznaki haftowane bajorkiem mogą nosić także funkcjonariusze w korpusie oficerów starszych