Straż Graniczna

oznaki

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r.


Orzeł Straży Granicznej


orzeł metalowy


orzeł wykonany metoda termodruku na tkaninie