Straż Graniczna

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 1999 r.


Oznaki stopni wykonane haftem komputerowym.


do umundurowania wyjściowego
wojsk lądowych

do umundurowania wyjściowego
marynarki wojennej