Straż Graniczna

dystynkcje

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.


W Straży Granicznej obowiązują korpusy i stopnie identyczne z korpusami i stopniami wojskowymi.