Administracja Celna
1929    Stopnie na patkach
Stopnie na czapkach
Oznaki
Mundury

Stopnie dozorców celnych
Oznaki dozorców celnych
Mundury dozorców celnych
1939    Stopnie dozorców celnych
Oznaki dozorców celnych
Mundury dozorców celnych
1957    Stopnie na patkach
Stopnie na czapkach
Mundury
1971    Stopnie na patkach
1997    Stopnie na patkach
Mundury
    Pytania

Służba Celna

1999 - utworzenie Służby Celnej
Funkcjonariusze Administracji Celnej przeszli do Służby Celnej.


1999    Ustanowienie stopni Służby Celnej
2000    Stopnie na patkach
Mundury

Inspekcja Celna

Powołana w 1997r.
Zniesiona w 2002r.
Funkcjonariusze IC stali się inspektorami Kontroli Skarbowej.


1998    Stopnie
Mundury
Oznaki
Pytanie

Kontrola Skarbowa

1924    Stopnie
Mundury
1930    Stopnie i mundury
Pytania

1937    Stopnie
Mundury
Pytania
2002    Mundury
2004    Mundury
Oznaki

Urząd Skarbowy

1930    Stopnie i mundury
Pytania

1986    Stopnie
Mundury
Pytania
Literatura:

Administracja Celna

Dz.U. z 1929 r. nr 52 poz. 420 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1929 r. o umundurowaniu urzędników celnych.

Dz.U. z 1930 r. nr 1 poz. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r. o umundurowaniu dozorców celnych.

Dz.U. z 1939 r. nr 76 poz. 509 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1939 r. o umundurowaniu dozorców celnych.

M.P. z 1957 r. nr 76 poz. 467 Uchwała nr 345 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1957 r. w sprawie umundurowania pracowników administracji celnej.

M.P. z 1972 r. nr 1 poz. 2 Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1971 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy administracji celnej.

M.P. z 1997 r. nr 74 poz. 701 Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 29 września 1997 r. w sprawie zasad przydziału i wzorów umundurowania oraz wypadków, w których funkcjonariusze organów celnych wykonują obowiązki służbowe bez umundurowania.

Służba Celna

Dz.U. z 1999 r. nr 72 poz. 802 Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej

Dz.U. z 2000 r. nr 41 poz. 479 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych.

Dz.U. z 2000 r. nr 25 poz. 301 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni.

Inspekcja Celna

Dz.U. z 1997 r. nr 71 poz. 449 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej.

Dz.U. z 1998 r. nr 61 poz. 390 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie legitymacji, znaków identyfikacyjnych i umundurowania funkcjonariuszy Inspekcji Celnej oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Celnej.

Dz.U. z 2002 r. nr 89 poz. 804 Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Kontrola Skarbowa

Dz.U. z 1924 r. nr 106 poz. 966 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 maja 1924 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej.

Dz.U. z 1930 r. nr 28 poz. 247 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1930 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej.

Dz.U. z 1937 r. nr 8 poz. 63 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1937 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej.

Dz.U. z 1937 r. nr 84 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1937 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej.

Dz.U. z 2003 r. nr 20 poz. 174 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie broni służbowej i umundurowania inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

Dz.U. z 2004 r. nr 136 poz. 1454 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie broni służbowej i umundurowania pracowników kontroli skarbowej.

Urząd Skarbowy

Dz.U. z 1930 r. nr 28 poz. 248 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1930 r. o umundurowaniu sekwestratorów podatkowych mianowanych na stałe.

Dz.U. z 1986 r. nr 28 poz. 199 Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 12 września 1986 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych.Linki: