Administracja Celna

pytania


Nie wiem jakiego dokładnie koloru były mundury z lat 1957 i 1971.
Kolor został przyjęty na podstawie opisu.