Dozorcy Celni

dystynkcje

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1939 r.


Oznaczenia stopni służbowych noszone są na lewym ręlawie kurtki i płaszcza powyżej łokcia.

pomocniczy dozorca celny


dozorca celny


starszy dozorca celny