Dozorcy Celni

oznaki

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1939 r.
orzeł

laska Merkurego w wieńcu z liści laurowych i dębowych