Dozorcy Celni

dystynkcje

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r.


Oznaczenia stopni służbowych noszone są na lewym ręlawie kurtki i płaszcza powyżej łokcia.


dozorca celny

starszy dozorca celny
sposób noszenia oznak stopni służbowych.