Dozorcy Celni

oznaki

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1929 r.
orzeł

laska Merkurego w wieńcu z liści laurowych i dębowych