Równorzędność stopni1990    Równorzędność stopni wojskowych i policyjnych
1995    Równorzędność stopni wojskowych i policyjnych
2001    Równorzędność stopni wojskowych, policyjnych, Straży Granicznej, Służby Więziennej, UOP, BOR i Straży Pożarnej
2005    Równorzędność stopni wojskowych, policyjnych, SG, SW, UOP, BOR, ABW, AW i PSP
2006    Równorzędność stopni wojskowych, policyjnych, SG, BOR, ABW, AW, SWW, SKW i PSP
2007    Równorzędność stopni wojskowych, policyjnych, SG, UOP, BOR, ABW, AW, SWW, SKW, SW i PSP
2010    Równorzędność stopni wojskowych, policyjnych, SG, UOP, BOR, ABW, AW, SWW, SKW, SW, SC i PSP
Literatura:

Dz.U. z 1990 r. nr 48 poz. 285 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie określenia stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym.

Dz.U. z 1995 r. nr 147 poz. 718 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie określenia stopni policyjnych odpowiadających stopniom wojskowym.

Dz.U. z 2002 r. nr 1 poz. 6 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych w Państwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U. z 2005 r. nr 160 poz. 1344 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biurz Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej.

Dz.U. z 2006 r. nr 236 poz. 1706 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stopni wojskowych Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym.

Dz.U. z 2007 r. nr 97 poz. 639 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej.

Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 748 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej.