Numery rejestracyjne pojazdów służb~ 1956 - 1976   
D, N, U    wojsko
Y    milicja


~ 1976 - 2000   
U    wojsko
MO    milicja / policja


od 1999   
U    wojsko


od 2000   
HB    jednostki wojskowe podporządkowane MSW
HP    Policja
HK    Urząd Ochrony Państwa
HW    Straż Graniczna


od 2003   
HB    Biuro Ochrony Rządu
HP    Policja
HK    Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu
HW    Straż Graniczna
HS    Kontrola Skarbowa
HC    Służba Celna
Literatura:

Dz.U. z 1999 r. nr 84 poz. 937 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych.

Dz.U. z 2000 r. nr 107 poz. 1143 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie rejestracji pojazdów jednostek wojskowych podporzšdkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej.

Dz.U. z 2003 r. nr 107 poz. 1008 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Kontroli Skarbowej i Służby Celnej.Linki:

Wortal Polskie Tablice Rejestracyjne