Państwowa Straż Pożarna - PSP1997    Stopnie na pagonach
Stopnie na czapkach i beretach
Stopnie na ubraniach specjalnych
Czapki wyjściowe
Mundury
Oznaki
2003    stopnie, mundury i oznaki jak z 1997 r.
Stopnie na pagonach
Stopnie na czapkach i beretach
Stopnie na ubraniach specjalnych
2004    Mundury
Literatura:

Dz.U. nr 152 poz. 1001 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U. nr 71 poz. 650 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U. nr 30 poz. 260 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.Linki:

www.kgpsp.gov.pl