Policja

1990 - Rozwiązanie Milicji Obywatelskiej
1990 - Utworzenie Policji
1990    Stopnie
Pagony
Oznaki
1991    Pagony (bez zmian)
Mundury
Oznaki (bez zmian)
1995    Pagony - opis
Pagony - pochewki granatowe
Pagony - pochewki czarne
Pagony - haftowane na pagonie
Pagony i czapki
Czapki
Oznaki
1997    Pagony - opis
Pagony - pochewki granatowe
Pagony - haftowane na pagonie
Pagony i czapki
Czapki
Mundury
Oznaki
Okres przejściowy
1999    Mundury
2000    Stopnie
2001    Pagony - opis
Pagony - pochewki granatowe
Pagony - haftowane na pagonie
Pagony i czapki
Czapki
Mundury
Oznaki
Literatura:

Dz.U. z 1990 nr 30 poz. 179 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Dz.U. z 1990 nr 58 poz. 342 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie dystynkcji i znaków identyfikacyjnych policjantów.

Dz.U. z 1991 nr 102 poz. 445 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1991 r. w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U. z 1996 nr 9 poz. 53 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U. z 1997 nr 74 poz. 466 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 1997 r. w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U. z 2000 nr 101 poz. 1092 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji.

Dz.U. z 2002 nr 7 poz. 58 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji.

Dz.U. z 2002 nr 3 poz. 29 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie umundurowania policjantów.