Policja

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 2001 r.


Dystynkcje na naramiennikach, haftowane bajorkiem w kolorze matowosrebrnym, do ubioru galowego i wyjściowego.


Korpus szeregowych

posterunkowy

starszy posterunkowy

Korpus podoficerów


sierżant

starszy sierżant

sierżant sztabowy

Korpus aspirantów


młodszy aspirant

aspirant

starszy aspirant

aspirant sztabowy

Korpus oficerów


podkomisarzkomisarznadkomisarzpodinspektor

młodszy inspektor

inspektor
nadinspektor

generalny inspektor