Policja

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 2001 r.


Korpus szeregowychposterunkowy


starszy posterunkowy

Korpus podoficerów
sierżant


starszy sierżant


sierżant sztabowy

Korpus aspirantów
młodszy aspirant


aspirant


starszy aspirant


aspirant sztabowy

Korpus oficerów
podkomisarz


komisarz


nadkomisarz


podinspektor


młodszy inspektor


inspektor
nadinspektor


generalny inspektor