Policja

dystynkcje

Ustawa z dnia 16 października 2000 r.


Ustanowione zostały następujące korpusy i stopnie policyjne:

korpus szeregowych:

posterunkowy,
starszy posterunkowy,

korpus podoficerów:

sierżant,
starszy sierżant,
sierżant sztabowy (dodany),

korpus aspirantów:

młodszy aspirant (dodany),
aspirant,
starszy aspirant (dodany),
aspirant sztabowy (dodany),

korpus oficerów:

podkomisarz,
komisarz,
nadkomisarz,
podinspektor,
młodszy inspektor (dodany),
inspektor,
nadinspektor,
inspektor generalny.