Policja

mundury

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1999 r.


Dodano spinkę do krawata dla policjantów kobiet i mężczyzn mianowanych na stałe oraz nadinspektorów i inspektorów generalnych policji.