Policja

przepisy przejściowe

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 1997 r.


Wzór dotychczasowej oznaki identyfikacji indywidualnej dopuszczonej do noszenia do 31 grudnia 1998 r. oraz dotychczasowego umundurowania i wzoru orła dopuszczonego do noszenia do 31 marca 2000 r.


Ubiór ćwiczebny

Ubiór ćwiczebny
Wzór orła

Oznaka identyfikacji indywidualnej