Policja

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1995 r.


Dystynkcje na naramiennikach, haftowane bajorkiem w kolorze srebrnym, do ubioru wyjściowego.


Korpus szeregowych

posterunkowy

starszy posterunkowy

Korpus podoficerów


sierżant

starszy sierżant

sierżant sztabowy

Korpus aspirantów


młodszy aspirant

aspirant

starszy aspirant

aspirant sztabowy

Korpus oficerów


podkomisarzkomisarznadkomisarzpodinspektor

młodszy inspektor

inspektor
nadinspektor

generalny inspektor