Policja

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1995 r.


Dystynkcje na pochewkach w kolorze granatowym, wykonane haftem mechanicznym w kolorze srebrnym, do ubiorów wyjściowego i służbowego.


Korpus szeregowych

posterunkowy

starszy posterunkowy

Korpus podoficerów


sierżant

starszy sierżant

sierżant sztabowy

Korpus aspirantów


młodszy aspirant

aspirant

starszy aspirant

aspirant sztabowy

Korpus oficerów


podkomisarzkomisarznadkomisarzpodinspektor

młodszy inspektor

inspektor
nadinspektor

generalny inspektor