Policja

mundury

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1991 r.


lampasy na spodniach nadinspektora i generalnego inspektora

berety granatowe dla pododdziałów antyterrorystycznych