Policja

dystynkcje

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r.


Ustanowione zostały następujące korpusy i stopnie policyjne:

korpus szeregowych:

posterunkowy,
starszy posterunkowy,

korpus podoficerów:

sierżant,
starszy sierżant,

korpus aspirantów:

aspirant,

korpus oficerów:

podkomisarz,
komisarz,
nadkomisarz,
podinspektor,
inspektor,
nadinspektor,
inspektor generalny.