Policja

dystynkcje

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 sierpnia 1990 r.


Dystynkcje wykonane są z tworzywa w kolorze białym. Dystynkcje umieszcza się na naramiennikach kurtek, wiatrówek, płaszczy i koszul. Dystynkcji nie umieszcza się na taśmach otokowych czapek.Korpus szeregowych

Korpus podoficerów


posterunkowy

starszy posterunkowy

sierżant

starszy sierżantKorpus aspirantów

Korpus oficerów


aspirant


podkomisarz


komisarz


nadkomisarz


podinspektor

inspektor

nadinspektor

generalny inspektor