Ochotnicza Straż Pożarna - OSP1982    Stopnie
2000    Stopnie
Literatura:

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1982 r.

Regulamin Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Starży pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2000 r.Linki:

OSP w Konieczkowej (dystynkcje 1982)

Niezbędnik OSP Stołpno (dystynkcje 2000)

ZG ZOSP (dystynkcje 2000)

OSP Hermanowa (dystynkcje 1982)

OSP Strożewo (dystynkcje)

ZOSP WUS (umundurowanie)