Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, ORMO

mundury

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 1969 r.Ubiory organizacyjne

ubiór stalowy dla wszystkich członków ORMO pełniących służbę patrolową
ubiór oliwkowy dla członków ORMO należących do poddodziałów zwartych