Marynarka Handlowa

    Stopnie - Żegluga Wielka
Stopnie i specjalności
Stopnie - Żegluga Mała
Czapki - Ż.W. i Ż.M.
Oznaki - Ż.W. i Ż.M.
Stopnie - Szkoły Morskie

Urzędy Morskie

1922    Stopnie
Mundury
Oznaki
1929    nadzór nad rybołówstwem morskim
Stopnie
Mundury
Oznaki
1958    Stopnie i czapki
Stopnie
Czapki
Mundury
Oznaki

Żegluga Śródlądowa

2003    Stopnie
Mundury
Oznaki

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

2004    Stopnie
Mundury i Oznaki
Przekroje:

Porównanie dystynkcji marynarskichLiteratura:

Marynarka Handlowa

E.Koczorowski, J.Koziarski, R.Pluta "Zwyczaje i ceremoniał morski" Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1972

kmdr por. dr Marian Michno "Mundur i dystynkcje marynarskie w marynarce handlowej", publikacja internetowa

Urzędy Morskie

Dz.U. z 1922 r. nr 41 poz. 348 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów z dnia 12 maja 1922 r. w przedmiocie umundurowania funkcjonariuszy polskiej marynarki handlowej.

Dz.U. z 1929 r. nr 82 poz. 611 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o umundurowaniu funkcjonariuszów państwowych pełniących nadzór nad rybołówstwem morskim.

Dz.U. z 1958 r. nr 19 poz. 77 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1958 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów morskich.

Żegluga Śródlądowa

Dz.U. z 2004 r. nr 54 poz. 473 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej.

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2003r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podległych im jednostek organizacyjnych.

Dz.U. nr 13 poz. 114 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie mundurów pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej.Linki: