Żegluga Śródlądowa

oznaki

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r.


Wzory oznak Służbowych pracowników urzędów żeglugi śródlądowej

Emblemat na czapkęEmblemat na rękawSposób umieszczania emblematu na rękawieSposób umieszczania dystynkcji na rękawach

Sposób umieszczania dystynkcji na naramiennikach