Urzędy Morskie - nadzór nad rybołówstwem morskim

dystynkcje

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r.




Kat. V.



Kat. VI.



Kat. VII.



Kat. VIII.



Kat. IX.



Kat. X.

Kat. XI.

Kat. XII.