Urzędy Morskie - nadzór nad rybołówstwem morskim

dystynkcje

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r.
Kat. V.Kat. VI.Kat. VII.Kat. VIII.Kat. IX.Kat. X.

Kat. XI.

Kat. XII.