Urzędy Morskie - nadzór nad rybołówstwem morskim

oznaki

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r.


Emblematy umieszczane na czapkachurzędników
funkcjonariuszy niższych
Emblemat umieszczany na kołnierzach surdutu, kurtki i płaszcza


Wzór guzika