Marynarka Handlowa

dystynkcje

Rozporządzenie Prezydenta Ministrów z dnia 12 maja 1922 r.
Kat. IV.Kat. V.Kat. VI.Kat. VII.Kat. VIII.Kat. IX.Kat. X.

Kat. XI.

Kat. XII.