Marynarka Handlowa - Żegluga Wielka

dystynkcje

Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 12 grudnia 1957 r.

Nie wiem czy to jest na pewno to zarządzenie.Oznaki specjalności

Oznaki specjalności noszone są powyżej oznak stopni na pagonach i rękawach.


nawigator

mechanik

radiotelegrafista

elektryk

pożarowy

lekarz

administracyjno-gospodarcz

rozrywkowy

Przykłady dystynkcji ze specjalnościami


kapitan
żeglugi wielkiejstarszy mechanikstarszy oficerI radiooficerII i III elektryk