Państwowa Straż Łowiecka

1997    Mundury i Oznaka

Państwowa i Społeczna Straż Rybacka

1985    Stopnie
Mundury
Oznaki
1997    Mundury
Oznaki

(Państwowa) Inspekcja Ochrony Roślin (i Nasiennictwa)

- Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin
- Inspekcja Ochrony Roślin
2002 - Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

1998, 2001, 2002    Mundury i Oznaki
Literatura:

Państwowa Straż Łowiecka

Dz.U. z 1997 r. nr 119 poz. 755 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji oraz umundurowania strażników Państwowej Straży Łowieckiej, a także szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego.

Państwowa i Społeczna Straż Rybacka

Dz.U. z 1985 r. nr 44 poz. 212 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej.

Dz.U. z 1997 r. nr 55 poz. 354 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej.

(Państwowa) Inspekcja Ochrony Roślin

Dz.U. z 1998 r. nr 83 poz. 533 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie munduru pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.

Dz.U. z 2001 r. nr 93 poz. 1030 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin oraz odznaki tej Inspekcji.

Dz.U. z 2002 r. nr 138 poz. 1165 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin oraz odznaki tej Inspekcji.Linki: