Państwowa Straż Rybacka

mundury

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r.


młodszy strażnik

strażnik

starszy strażnik
zastępca komendanta wojewódzkiego


komendant wojewódzki